กรมบัญชีกลาง
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)


   กรมบัญชีกลาง

  ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)  
 
 
   
  ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)  
 
 
   
   
 
 
   
  ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)  
 
 
   
  ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)